forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

Центр імітаційного моделювання

Центр імітаційного моделювання інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі-центр) створений у червні 2004 року у відповідності до американсько-українських міжурядових угод.

Фінансування робіт по створенню та введенню в дію центру здійснювалося американською стороною в рамках програми FMF (програма продажу військової техніки, майна та послуг іноземним державам) за двома контрактами: UP-P-LAB – постачання апаратних засобів та UP-B-UAP – постачання спеціального математичного та програмного забезпечення і навчання фахівців.

Центр призначений для проведення заходів оперативної та бойової підготовки, як міжнародних, так і в інтересах Збройних Сил України, з використанням сучасних систем імітаційного моделювання бойових дій.

Центр є центральним елементом системи імітаційного моделювання Збройних Сил України, на який покладаються завдання організації, координації та методичного забезпечення заходів з впровадження технологій імітаційного моделювання в систему підготовки військових фахівців, а також заходів щодо розвитку системи імітаційного моделювання в Збройних Силах України.

Основними завданнями центру є:

 • організація та проведення міжнародних командно-штабних навчань з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій військ;
 • організація та проведення комплексних командно-штабних навчань з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій військ із залученням представників усіх видів і родів військ ЗС України та інших збройних формувань, а також органів державної влади, що виконують завдання забезпечення воєнної безпеки держави;
 • підготовка слухачів університету до роботи в багатонаціональних штабах, з використанням штабних процедур за стандартами передових країн світу;
 • моделювання миротворчих операцій для підготовки військовослужбовців до дій у складі миротворчих сил;
 • методична підтримка впровадження імітаційного моделювання за міжнародними стандартами на всіх рівнях управління Збройними Силами;
 • організація і проведення наукових досліджень в галузі воєнної безпеки держави, будівництва та розвитку ЗСУ
 • розробка моделей сучасних військових (миротворчих) операцій та їх впровадження в навчальний процес університету.

В центрі закінчено підготовку фахівців щодо технологій імітаційного моделювання. Здійснено підготовку та сертифікацію операторів та інструкторів системи імітаційного моделювання JCATS та BATTLE COMMAND 2010.

За час функціонування центру на його базі були проведені:

 • міжнародні багатонаціональні навчання з використанням систем імітаційного моделювання;
 • командно-штабні навчання з органами управління ЗС України;
 • командно-штабні навчання зі слухачами університету;
 • командно-штабні навчання з офіцерами ЗС України, які були відібрані для служби в багатонаціональних штабах.

Для вирішення завдань, покладених на центр, він має наступну структуру:

 • командування центру;
 • 2 науково-дослідних відділи;
 • група технічного забезпечення.

Організаційно-штатна структура центру та чисельність особового складу визначається штатом університету.
Програмні засоби включають в себе сукупність загального та спеціального програмного забезпечення для організації та проведення навчань та занять.

На даний час створено конструктивні ресурси імітаційного моделювання на базі системи імітаційного моделювання JCATS та програми Battle Command.

JCATS – це об’єктно-орієнтована, багатофункціональна, багатостороння, інтерактивна, реально діюча програма імітаційного моделювання, що використовується військовими структурами як засіб для проведення спільних навчань, аналізу, експериментів, планування операцій (бойових дій) та підготовки до них.

Технічні засоби центру включають:

 • 12 навчальних спеціалізованих класів;
 • 151 (з них 58 станцій JCATS) автоматизоване робоче місце;
 • 7 серверів (2 сервери JCATS);
 • засоби для відображення інформації та друкування паперових документів;
 • апаратура відеоконференцзв’язку VTC;
 • окрема лінія електропостачання, захищена через систему безперебійного живлення.
 • Logo 1

 • Logo 3

 • Logo 4

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5