forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

Діяльність центру імітаційного моделювання

 

Центр є центральним елементом системи імітаційного моделювання Збройних Сил України, на який покладаються завдання організації, координації та методичного забезпечення заходів з впровадження технологій імітаційного моделювання в систему підготовки військових фахівців, а також заходів щодо розвитку системи імітаційного моделювання у Збройних Силах України.

 

У своїй діяльності Центр імітаційного моделювання керується чинним законодавством України, зокрема Конституцією України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, а також Статутом НУОУ, рішеннями Вченої ради НУОУ, наказами начальника НУОУ, Положенням про центр  та нормативно-правовими актами які регламентують застосування технологій імітаційного моделювання.

Основними завданнями Центру є такі:

 • організація та проведення міжнародних командно-штабних навчань з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій військ;
 • організація та проведення комплексних командно-штабних навчань з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій військ із залученням представників усіх видів і родів військ ЗС України та інших збройних формувань, а також органів державної влади, що виконують завдання забезпечення воєнної безпеки держави;
 • підготовка слухачів університету до роботи в багатонаціональних штабах із використанням штабних процедур за стандартами передових країн світу;
 • моделювання миротворчих операцій для підготовки військовослужбовців до дій у складі миротворчих сил;
 • методична підтримка впровадження імітаційного моделювання за міжнародними стандартами на всіх рівнях управління Збройними Силами;
 • організація і проведення наукових досліджень у галузі воєнної безпеки держави, будівництва та розвитку ЗСУ;
 • розроблення моделей сучасних військових (миротворчих) операцій та їх впровадження в навчальний процес університету.

У центрі закінчено підготовку фахівців щодо технологій імітаційного моделювання. Здійснено підготовку та сертифікацію операторів та інструкторів системи імітаційного моделювання JCATS та програми BATTLE COMMAND 2010.

За час функціонування центру на його базі були проведені такі заходи:

 • міжнародні багатонаціональні навчання з використанням систем імітаційного моделювання;
 • командно-штабні навчання з органами управління ЗС України;
 • командно-штабні навчання зі слухачами університету;
 • командно-штабні навчання з офіцерами ЗС України, які були відібрані для служби в багатонаціональних штабах.

Для вирішення завдань, покладених на центр, він має таку структуру:

 • командування центру;
 • два науково-дослідних відділи;
 • група технічного забезпечення.

Програмні засоби включають в себе сукупність загального та спеціального програмного забезпечення для організації та проведення навчань та занять.

На цейчас створено конструктивні ресурси імітаційного моделювання на базі системи JCATS та програми BATTLE COMMAND 2010.

JCATS – це об’єктно-орієнтована, багатофункціональна, багатостороння, інтерактивна, реально діюча програма імітаційного моделювання, що використовується військовими структурами як засіб для проведення спільних навчань, аналізу, експериментів, планування операцій (бойових дій) та підготовки до них.

Технічні засоби центру включають:

 • 12 навчальних спеціалізованих класів;
 • 151 (з них 58 станцій JCATS) автоматизоване робоче місце;
 • 7 серверів (2 сервери JCATS);
 • засоби для відображення інформації та друкування паперових документів;
 • апаратуру відеоконференцзв’язку VTC;
 • окрему лінію електропостачання, захищену через систему безперебійного живлення.
 • Logo 1

 • Logo 3

 • Logo 4

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5

 • Logo 5