Історія центру імітаційного моделювання


Центр імітаційного моделювання інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі - центр) створений у червні 2004 року відповідно до американсько-українських міжурядових угод.

Центр веде свою історію від Центру оперативної підготовки (ЦОП), який став базою для розгортання цього підрозділу університету.

ЦОП, як окремий підрозділ Академії Збройних Сил України, був заснований у 1993 році з метою розроблення та впровадження в навчальний процес академії розрахункових задач і моделей.

За період з 1993 по 1995 роки ЦОП пройшов усі етапи свого становлення і почав використовуватися в інтересах забезпечення навчального процесу академії.

ЦОП був представлений двома відділами: відділом розробки моделей операцій та відділом воєнних ігор.

За цей час були розгорнуті три класи, обладнані ПЕОМ і об’єднані в локальну мережу, а також клас, обладнаний електронним табло колективного користування.

На той час це табло було найсучаснішим засобом відображення інформації.

Табло забезпечувало наочність і використовувалося в ході проведення КШВІ (КШН), а також під час проведення навчальних занять, особливо кафедрами оперативного мистецтва, ППО та управління військами.

Було розпочато розроблення комплексу моделей та розрахункових задач для супроводження навчального процесу академії.

За цей час були розроблені такі задачі:

Система управління єдиною базою даних АРМ офіцерів штабу 1995 р.
Система візуалізації топографічних карт та формування оперативно-тактичних обставин на засобах зображення ПЕОМ. 1995 р.
Розрахункова задача «Оцінка ефективності вогневої поразки противника в бою дивізії “ЗАЛП” V 1.0. 1995 р.
Розрахункова задача «Оцінка ефективності системи артилерійської розвідки дивізії “АРТ” V 1.01. 1995 р.
Розрахункова задача «Оцінка можливості військової розвідки дивізії “ДОЗОР” V 1.01. 1995 р.
Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень 1995 р.

В період з 1995 по 1998 роки ЦОП пережив декілька принципових структурних змін, але вони не мали суттєвого впливу на виконання завдань, що були поставлені перед особовим складом. В цей час продовжувалась робота щодо удосконалення матеріально-технічної бази та розвитку локальної мережі, що дозволило об’єднати ЛОМ ЦОП із локальною мережею академії. Було розгорнуто ще один навчальний клас, обладнаний ПЕОМ.

Почала створюватися структура перспективних навчальних командних пунктів на базі навчальних класів ЦОП. Продовжено роботу з розроблення спеціального математичного та програмного забезпечення для навчального процесу академії. Були розроблені такіі задачі і моделі:

Система управління програмними засобами АРМ посадових осіб штабу. 1996-1997 рр.
Комплекс оперативно-тактичних задач по оцінці ефективності системи тилового забезпечення з’єднання (частини) “Тил” V1.01 1997 р.
Оцінка ефективності функціонування системи управління військами. 1997 р.
Розрахункова задача по розрахунку маршу частини (з’єднання) “Марш”. 1997 р.

З 1998 року ЦОП стає навчальним та науковим підрозділом Національної академії оборони України та забезпечує підготовку слухачів академії з питань використання комп’ютерних технологій обробки інформації в штабах, бере участь у підготовці та проведенні КШВІ (КШН), відпрацюванні оперативно-тактичних задач, проводить дослідження, що пов’язані з використанням, розробленням і впровадженням у навчальний процес комп’ютерних технологій обробки інформації.

Основними завданнями ЦОП на той період у галузі наукової діяльності були: дослідження використання засобів автоматизації штабних моделей і розрахункових задач в період проведення командно-штабних воєнних ігор та КШН зі слухачами академії, розроблення спільно з кафедрами постановок завдань, розроблення алгоритмів і програм, розв’язання оперативно-тактичних задач для навчального процесу академії.

Структура ЦОП на той час була представлена трьома відділами:

  • відділ розробки моделей операцій;
  • відділ постановки оперативних завдань і розробки матеріалів навчань;
  • відділ воєнних ігор.

За період з 1998 р. по 2003 р. були розроблені такі задачі та моделі:

Система ведення і відображення оперативно-тактичної обстановки та моделювання операцій (бойових дій) 1998-2000 рр.
Інформаційно-довідкова система щодо організаційно-штатних структур ЗС іноземних держав 1999 р.
Оперативно-тактична розрахункова задача “Розгортання АК” 1999 р.
Інформаційно-аналітична задача “Ранг” 1999 р.
“Угруповання” 2000 р.
Інформаційно-аналітична задача “Тестова перевірка знань” 2000 р.
Розрахунок часу на підготовку операції ОК (АК) 2000 р.
Визначення прогнозованого виходу із ладу інженерної техніки та її відновлення 2000 р.
Розрахункова задача “Розрахунок часу” 2000 р.

Для забезпечення навчального процесу академії були переобладнані відповідно до сучасних вимог три комп’ютерних класи, лекційна аудиторія, клас для роботи в мережі INTERNET. Вперше в академії науково-педагогічні та наукові працівники і слухачі отримали можливість цілодобового доступу до глобальних інформаційних ресурсів.

Клас для проведення двосторонніх командно-штабних навчань, занять Клас для проведення занять Клас міжнародних глобальних і регіональних інформаційних систем

Для створення та розвитку систем імітаційного моделювання (ІМ) у Збройних Силах України, а також з метою поєднання засобів ІМ з оперативними, навчальними та аналітичними структурами Збройних Сил України, для забезпечення підвищення їх оперативних та миротворчих можливостей, сприяння перебудови Збройних Сил України та у відповідності до Угоди між урядами України та США у 2003 році на базі ЦОП був створений Центр імітаційного моделювання у складі кафедри інформатизації штабів Національної академії оборони України (в рамках програми FMF – Щодо реалізації програм та проектів міжнародної допомоги у військовій сфері та Програми Уряду США “Продаж військової техніки, майна та послуг іноземним державам”).


Офіційно центр імітаційного моделювання був презентований під час випуску слухачів факультету підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня 16 червня 2004 року.


Основними завданнями Центру були визначені такі: розроблення та впровадження в навчальний процес математичних моделей сучасних операцій з підтримки миру, розрахункових та інформаційних задач відповідно до навчальних програм академії, засвоєння, експлуатація та впровадження в навчальний процес систем моделювання країн НАТО та партнерів НАТО, проведення інформаційно-аналітичної роботи з питань моделювання операцій з підтримки миру та прогнозування тенденцій їх розвитку, впровадження єдиних стандартів моделювання, які сумісні із стандартами НАТО, а також забезпечення участі військовослужбовців Збройних Сил України у комп'ютерних командно-штабних навчаннях, в тому числі міжнародних, з використанням засобів імітаційного моделювання.

Для виконання вищезазначених завдань Центр отримав таку структуру: науково-дослідний відділ (розроблення моделей операцій та бойових дій), науково-дослідний відділ (перспектив розвитку та проблем супроводження моделей операцій) та інформаційно-аналітичне відділення. З 2009 року замість інформаційно-аналітичного відділення до організаційно-штатної структури було введено відділення технічного забезпечення (з 2013 року – група технічного забезпечення).


Впровадження системи імітаційного моделювання в ЗС України вимагало створення сучасного апаратно-програмного комплексу. В зв’язку з цим американською стороною в межах програм фінансування, визначених Урядом США, було закуплено і встановлено сучасне обладнання. Центр на той час став найсучаснішим та найпотужнішим не тільки в ЗС України, а й серед аналогічних центрів у Європі.

Клас підготовки офіцерів штабів загальновійськових з’єднань Клас підготовки офіцерів штабів військово-повітряних сил Клас підготовки офіцерів штабів загальновійськових об’єднань

Серверна

З метою якісного проведення навчань (занять) з використанням засобів імітаційного моделювання була створена сучасна локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) Центру. За її допомогою забезпечувався доступ до усіх робочих місць, розташованих в різних приміщеннях.
ЛОМ об’єднувала 179 автоматизованих робочих місць, що дозволяло проводити навчання одночасно з цілим курсом слухачів.

В кожному приміщенні, крім того,було розташоване різноманітне обладнання для відображення поточної обстановки, її документування та друку.

Клас для проведення брифінгів

У приміщенні для аналізу проведених дій (брифінгів) був встановлений комплект сучасної апаратури для проведення відео конференцій і забезпечений зв’язок по оптоволоконній лінії з Центром підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів. Все програмне забезпечення, яке використовуються в Центрі, є ліцензованим.

Електропостачання було забезпечено через потужну систему безперебійного живлення, яка дозволяла в разі відключення автономно працювати упродовж 8 годин.

Функціонально Центр складався з 12 спеціалізованих приміщень, які під час планових навчальних занять використовувалися як комп’ютерні класи для вивчення сучасних інформаційних технології, а під час проведення командно-штабних навчань - для розгортання пунктів управління різного рівня та підпорядкованості (СВ, ПС, ВМС). Це забезпечило проведення багатоступеневої міжвидової підготовки офіцерських кадрів.

Значний вклад у становлення Центру та підготовку особового складу внесли спеціалісти відомих американських компаній, таких як MSIAC та CUBIC, які надавали консультативно-методичну допомогу та підготували сертифікованих інструкторів з питань застосування систем імітаційного моделювання.

Центр використовувався для проведення командно-штабних навчань, тренувань, військових ігор, практичних занять із застосуванням систем імітаційного моделювання бойових дій зі слухачами академії, а також і за планами оперативної та бойової підготовки ЗС України, для забезпечення проведення заходів міжнародного військового співробітництва, у тому числі брав участь у підготовці та проведенні міжнародних командно-штабних навчань в рамках програми “Партнерство заради миру”.


З 2004 по 2014 рік на базі Центру або за безпосередньою участю його особового складу були проведені такі заходи міжнародного військового співробітництва:

командно-штабне навчання “Кооператив Аура - 2004“;
командно-штабне навчання “Щит миру - 2005“;
командно-штабне навчання “Стрімкий тризуб - 2006“;
командно-штабна військова гра “Потомак - Дніпро - 2006“;
командно-штабне навчання “Стрімкий тризуб - 2007“;
командно-штабне навчання “Стрімкий тризуб - 2008“;
командно-штабне навчання “Стрімкий тризуб - 2010“;
командно-штабне навчання “Стрімкий тризуб - 2012“.

В рамках Ради Міністрів оборони країн Південно-Східної Європи (SEDM) особовий склад центру брав участь у підготовці та проведенні розподілених командно-штабних навчань SEESIM 2010 та SEESIM 2012.


Центр став членом міжнародного клубу користувачів системи імітаційного моделювання JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation), що позитивно вплинуло на перспективи розвитку не тільки Центру, а взагалі системи імітаційного моделювання Збройних Сил України, тому що було забезпечено безкоштовне отримання нових версій програми JCATS та методична допомога з боку фахівців у галузі імітаційного моделювання.

В Центрі проводилась значна робота з підготовки фахівців з імітаційного моделювання для Збройних Сил України.

Так, на базі Центру пройшли підготовку та отримали відповідні сертифікати офіцери 270-го відділу імітаційного моделювання Командування Сухопутних військ ЗСУ та Центру імітаційного моделювання Харківського університету Повітряних Сил.

В липні 2013 року на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 року №503-р ”Про передачу будівель Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ” та в зв’язку з передачею будівлі університету № 63/1, в якому розміщувався Центр, до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, була розпочата робота щодо переміщення Центру до нової будівлі.

Був виконаний величезний обсяг роботи з демонтажу апаратно-програмного комплексу, переміщення обладнання та розгортання Центру на нових фондах.

В червні 2014 року завершився етап відновлення функціонування центру на нових фондах.

11 листопада 2014 року на базі центру проведені перші практичні заняття з використанням ERDAS IMAGINE.

З 20 по 31 липня 2015 року відбулося командно-штабне навчання “Saber Guardian / Rapid Trident - 2015”.

Зі слухачами інститутів авіації та протиповітряної оборони, оперативного забезпечення та логістики та зі слухачами командно-штабного інституту застосування військ (сил) постійно проводяться практичні заняття та командно-штабні навчання з використанням засобу імітаційного моделювання JCATS (Об’єднаний імітатор конфліктних та тактичних ситуацій).

Кількість занять та заходів протягом 2015-2016 років значно зросла. Заняття. http://sim.nuou.org.ua/index.php/ua/res

В рамках Ради Міністрів оборони країн Південно-Східної Європи (SEDM) особовий склад центру бере участь у підготовці та проведенні розподілених командно-штабних навчань SEESIM 2016

Проведено понад 100 заходів міжнародної та наукової діяльності.

Протягом 2014-2016 років фахівцями центру імітаційного моделювання підготовлені та сертифіковані:
1. Особовий склад (6 офіцерів) Військової академії (м. Одеса) з питань застосування систем імітаційного моделювання в рамках вивчення базового курсу використання засобу імітаційного моделювання JCATS.
2. Особовий склад (5 офіцерів) Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ) (м. Львів) з питань застосування систем імітаційного моделювання в рамках вивчення базового курсу використання засобу імітаційного моделювання JCATS.
3. В якості операторів робочої станції засобу імітаційного моделювання JCATS:
- 42 слухачі інституту інформаційних технологій;
- 79 студентів факультету підготовки офіцерів запасу.


Надрукувати   E-mail