Cтан та перспективи розвитку системи імітаційного моделювання Збройних Сил України

Загальна характеристика імітаційного моделювання.
Імітаційне моделювання (ІМ) – це спроба відтворення існуючої реальності (людей, дій, умов і т. ін.) методами функціональної реалізації моделей у межах певного проміжку часу.

Імітаційне моделювання відіграє значну роль у діяльності Збройних Сил (ЗС). Основними сферами прикладного використання імітаційного моделювання є такі:

 • навчальна робота використовується для підготовки командирів підрозділів  та офіцерів штабів, відпрацювання навчально-бойових завдань, вирішення виникаючих позаштатних ситуацій, опанування новими прийомами та способами ведення бойових дій та рішеннями на їх ведення,  новим обладнанням і технікою;
 • аналітична робота використовується для прийняття обґрунтованих рішень на підготовку і ведення операцій (бойових дій) та їх всебічне забезпечення, а також для проведення оцінки бойових можливостей та потреб ЗС;
 • розроблення та закупівля озброєння і військової техніки: використовується для визначення потреб ЗС у новій техніці проведення науково-дослідницької та аналітичної роботи щодо розроблення нових зразків озброєння,  їх прототипів (замість виготовлення занадто дорогих макетів у натуральну величину), підготовки ефективного та планомірного їх виробництва.


Концептуальні підходи до створення системи імітаційного моделювання у Збройних Силах Україн.

Загальна концепція впровадження імітаційного моделювання у бойову та оперативну підготовку Збройних Сил України передбачає послідовне виконання таких заходів:

коригування відповідно до поточних змін у ЗС України  плану впровадження імітаційного моделювання, який передбачає таке:

 • стратегію впровадження імітаційного моделювання у бойову та оперативну підготовку ЗС України;
 • наявні можливості ЗС України;
 • потреби ЗС України;
 • організаційно-технічні умови реалізації поставлених завдань;

визначення головних напрямів реалізації плану, які полягають у вивченні існуючих ресурсів для підготовки військових фахівців (система військових навчальних закладів, технічна інфраструктура, технічний склад, наявні ресурси імітаційного моделювання), а також в аналізі потреб в ІМ (цілі і пріоритети; вимоги до підготовки спеціалістів відповідного профілю);

визначення підходів до впровадження імітаційного моделювання, що включає в себе поетапність реалізації плану та організаційно-технічні умови (розроблення керівних принципів; розроблення технічних стандартів; підготовка військових спеціалістів відповідного профілю; створення об’єктів імітаційного моделювання та служб підтримки).


Центр імітаційного моделювання Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (НУОУ)  як основний (базовий) об’єкт системи імітаційного моделювання ЗС України.

Впровадження ІМ у бойову та оперативну підготовку ЗС України є довгостроковим, достатньо складним процесом, який здійснювався на партнерських взаємовідносинах між Урядом США та Міністерством оборони України. Реалізація програми розрахована на довгострокову перспективу. У рамках реалізації цієї програми у НУОУ створений структурний підрозділ - Центр імітаційного моделювання (ЦІМ), який постійно працює над впровадженням ІМ у навчальний процес НУОУ.

У 2008 році було створено відділ імітаційного моделювання (мобільний) Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, який є елементом створюваної системи ІМ ЗСУ.

НУОУ є провідною організацією з розроблення та використання ресурсів ІМ у ЗСУ. На базі ЦІМ НУОУ створені та постійно підтримуються основні ресурси ІМ, які необхідні в процесі створення розподіленої системи ІМ у ЗС України. У центрі також розміщуються основні ресурси ІМ для забезпечення підготовки офіцерських кадрів з вищою військовою освітою для ЗСУ.

Одним з основних завдань ЦІМ є підготовка офіцерських кадрів ЗСУ з виконання штабних процедур за сучасними стандартами для забезпечення їх спільної роботи у складі багатонаціональних штабів, а також підготовка фахівців з імітаційного моделювання для ЗС України

ЦІМ є сучасною навчальною структурою для підготовки керівного складу ЗС України за стандартами підготовки офіцерів передових країн світу.


Технічні та  програмні засоби системи імітаційного моделювання.
Впровадження системи ІМ ЗС України вимагає створення сучасної апаратної бази для забезпечення її надійного функціонування.
Технічні засоби центру включають:

 • 12 навчальних спеціалізованих класів;
 • 151 (з них 58 станцій JCATS) автоматизоване робоче місце;
 • 7 серверів (2 сервери JCATS);
 • засоби для відображення інформації та друкування паперових документів;
 • апаратуру відеоконференцзв’язку VTC;
 • окрему лінію електропостачання, захищену через систему безперебійного живлення.

Програмні засоби включають в себе сукупність програмного забезпечення для проведення військових навчань.

На цей час створено конструктивні ресурси ІМ на базі системи ІМ JCATS та програми Battle Command.


Перспективи впровадження системи імітаційного моделювання у Збройних Силах України.

На цей час на базі військових вищих навчальних закладів видів ЗС України (ХУПС, АСВ) створені об’єкти ІМ, на яких встановлюються не тільки програмні засоби, а й навчально-тренувальні комп’ютерні комплекси, що дозволяють готувати фахівців тактичної ланки. Всі вищевказані об’єкти ІМ будуть об’єднані телекомунікаційними мережами для проведення розподілених навчань на об’єктах, віддалених один від одного на великі відстані.

На завершальному етапі впровадження ІМ в ЗС України будуть створені об’єкти ІМ у військових формуваннях вищої ланки управління і у військових навчальних центрах, де проходять підготовку військовослужбовці для проходження служби в миротворчих контингентах. Всі вони теж будуть пов’язані в єдину мережу обміну даними для проведення розподілених навчань в рамках ЗС.

Крім того, об’єкти ІМ ЗС України будуть пов’язані в глобальну мережу ІМ для проведення міжнародних навчань разом із військами іноземних країн.


Таким чином, впровадження ІМ у бойову та оперативну підготовку ЗС України надає можливість готувати органи управління, частини та підрозділи Збройних Сил до виконання завдань за  стандартними військовими процедурами, що буде сприяти успішному виконанню програми розвитку та реформування ЗСУкраїни, дозволить прискорити процес інтеграції до міжнародних структур безпеки.

 


Надрукувати   E-mail