Загальна методика та роль аналізу проведених дій у навчальному (тренувальному) процесі за досвідом Збройних Сил США

Для успішного проведення навчань з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій та отримання максимальної користі для аудиторії, яка тренується, поряд зі створенням нових методів необхідно враховувати вже існуючий досвід та впроваджувати вже відпрацьовані, перевірені часом методи, одним з яких є аналіз проведених дій (АПД).

Згідно з польовим статутом армії США FM 25-101 та тренувальним  циркуляром TC 25-20, аналіз проведених дій є ключовим моментом тренувального процесу та процесу оцінки.

АПД також є однією з трьох основних фаз застосування системи імітаційного моделювання JCATS.

Аналіз проведених дій - це професійне обговорення події, головним предметом якого є відповідність стандартам виконання завдання, що дозволяє зрозуміти, що сталось, чому це сталось, і яким чином можна скористатися з вдалих рішень та зміцнити слабкі місця. Це інструмент, який командири та підрозділи можуть використовувати для досягнення максимального результату під час виконання кожного завдання чи задачі.

Метою АПД є підвищення рівня виконання завдання як окремим учасником (керівником або слухачем), так і групою (підрозділ/навчальна група) через надання негайних відгуків про те, яким чином навчальні завдання могли бути виконані краще.

Основна відмінність АПД від стандартного розбору навчання полягає у рівні участі особового складу та командирів в обговоренні події. Під час стандартного розбору зазвичай розглядаються та оцінюються тільки негативні (помилкові) сторони події  та використовується тільки точка зору керівника або перевіряючої особи. Це не сприяє відвертій дискусії та обмежує надання коментарів учасниками навчання.

Найбільш негативним наслідком цього є “придушення” ініціативи. Яким би досвідченим не був командир, та він не може помітити усі деталі, які бачить безпосередній виконавець тій чи іншої задачі. Таким чином, залучення до обговорення усіх учасників навчання надає змогу провести більш детальний розбір, зменшує шанс пропустити якесь питання або подію. Це створює атмосферу взаємоповаги та взаєморозуміння, що в кінцевому рахунку веде до створення дружного та професійного колективу, здатного виконати поставлені завдання згідно з найвищими стандартами.

Незалежно від типу навчання (тренування), аналіз проведених дій проводиться згідно із загальними принципами, які базуються на залученні усіх учасників у процес відвертого обговорення та обміну ідеями, та спрямований на поліпшення рівня професіоналізму.

Виходячи з визначення та мети АПД, можна сформулювати його призначення:

 • збільшити точність та детальність аналізу;
 • визначити сильні/слабкі сторони підготовки;
 • закріпити вивчене;
 • збільшити зацікавленість/мотивацію;
 • спрямовувати підрозділ на досягнення навчальних цілей;
 • визначити вивчені уроки.

АПД повинен слідувати визначеному формату проведення:

 • вступ та порядок проведення (правила);
 • перегляд цілей тренування;
 • наміри та завдання, які визначає командир (що повинно відбутися);
 • наміри та завдання, які визначає командир супротивника (коли потрібно);
 • керівні документи, тактика, методи та процедури, які використовувались;
 • огляд подій (події, які відбулись);
 • обговорення ключових питань (чому подія відбулась, та методи покращення результату);
 • обговорення питань захисту військ;
 • заключні коментарі та має включати такі ключові пункти:

проводиться під час або відразу після закінчення тренування;

спрямоване на визначення цілей тренування;

обговорюються дії особового складу, командирів та підрозділу в цілому;

усі учасники залучаються до дискусії;

надаються питання, на які може бути декілька відповідей;

спрямоване на визначені стандарти;

визначає сильні та слабкі сторони;

пов‘язує результати з порядком наступного  тренування.

Існує два способи проведення АПД: формальний та неформальний.

Неформальні АПД надають негайні відгуки слухачам, керівникам та групі під час навчання. Ідеї та рішення, які керівник отримує під час неформальних АПД, можна негайно втілити в життя, оскільки слухач чи група продовжує проходження підготовки. Такий АПД зазвичай організується для рівня до взводу. Однак його можна використовувати на будь-якому рівні.

На рівні роти та батальйону неформальні АПД проводяться у випадках, коли недоступні ресурси для формальних АПД, включаючи час.

Формальні АПД проводяться на рівні роти та вище. Вони потребують ретельного планування та підготовки, а також участі спостерігачів/контролерів (С/К).
Нижче надана порівняльна таблиця формального та неформального АПД:

Формальний АПД Неформальний АПД
проходить за участю зовнішніх спостерігачів та контролерів проводиться представником командування підрозділу
потребує більше часу потребує менше часу
проходить із застосуванням складніших допоміжних матеріалів проходить із застосуванням простіших допоміжних матеріалів
проведення планується заздалегідь проводяться, коли потрібно
проводиться в підготовлених приміщеннях проводяться в місці проведення навчання

Для отримання максимального ефекту від АПД він має бути спланований заздалегідь. Процес планування АПД починається за 90 днів до проведення навчання імітаційного моделювання. Під час планування мають бути визначені С/К, час та місце проведення АПД.

Процес АПД складається з чотирьох кроків:

 1. Планування.
 2. Підготовка.
 3. Проведення.
 4. Подальша робота (з використанням результатів АПД).

Планування:

 • визначити та провести підготовку С/К;
 • провести огляд плану навчань (тренувань);
 • визначитися з часом проведення АПД;
 • визначити учасників АПД;
 • визначити місця проведення АПД;
 • визначити допоміжні матеріали;
 • узгодити план проведення АПД.

Підготовка:

 • переглянути цілі навчання, накази та керівні документи;
 • визначити ключові моменти, які С/К повинні спостерігати;
 • спостерігати за навчаннями та робити записи;
 • зібрати записи визначених С/К;
 • визначити основні питання для обговорення;
 • підготувати місце проведення АПД;
 • провести попереднє тренування.

Проведення:

 • забезпечити максимум участі кожного присутнього;
 • спрямовувати дискусію на обговорення визначених цілей тренування;
 • постійно переглядати та уточнювати навчальні моменти;
 • записати ключові пункти.

Подальша робота:

 • визначити задачі, які потребують повторного тренування;
 • виправити проблеми шляхом негайного повторного тренування, переглянути існуючі оперативні процедури; включити проблемні питання до плану подальшого тренування.

Для отримання реальної користі від процесу АПД потрібно враховувати та використовувати здобуті результати у подальшому тренуванні.

АПД - це динамічний зв‘язок між реальним виконанням задачі та виконанням згідно зі стандартом.

Використовуючи результати АПД, командир планує подальший процес навчання (тренування).

 


Надрукувати   E-mail