Порядок роботи з картою за стандартами НАТО

Загальна інформації щодо топографічних карт НАТО та універсальної поперечно-циліндричної проекції Меркатора

Карта – це графічне масштабоване зображення частини поверхні землі як вона виглядає згори. Для відображення елементів місцевості використовуються кольори, символи та позначення.

Масштаби карт

Малий. Ці карти, масштабом 1:1 000 000 та менші, використовуються для загального планування та стратегічних досліджень. Стандартна карта малого масштабу 1:1 000 000. На цій карті охоплюється велика ділянка землі, деталі при цьому відображаються недостатньо.

Середній. Ці карти, масштабом більше 1:1 000 000, але менше 1:75 000 використовуються для оперативного планування. Вони містять помірну кількість деталей, однак аналіз місцевості найкраще проводити з використанням карт великого масштабу, що описуються нижче. Стандартна карта середнього масштабу 1:250 000. Також часто зустрічаються карти середнього масштабу 1:100 000.

Великий. Ці карти, масштабом 1:75 000 та більше використовуються для тактичного, адміністративного та логістичного планування. Стандартна карта великого масштабу 1:50 000.

Картографічна проекція – математично визначений спосіб відображення поверхні еліпсоїда на площині – встановлює аналітичну залежність (відповідність) між географічними координатами точок земного еліпсоїда і прямокутними координатами тих же точок на площині.

На даний час Універсальна поперечно-циліндрична проекція Меркатора (UTM) прийнята за основу країнами НАТО для топографічних карт земної кулі, розташованій між 840 пн. ш і 800 пд. ш.

Універсальна поперечно-циліндрична система координат Меркатора (UTM) ділить меридіанами поверхню Землі між 840 пн. ш та 800 пд. ш на 60 Координатних зон, які пронумеровані з 1 до 60. Кожна координатна зона має протяжність 60 по довготі по екватору.

Поверхня земної кулі поділяється паралелями на 20 поясів. Поясам з півдня на північ призначаються літери латинського алфавіту від C до X. Літери I та O не використовуються, щоб не було плутанини з цифровими позначеннями. Пояси з С по W мають протяжність 80 по широті. Крайній північний пояс Х (720-840 пн. ш) має протяжність 120 по широті. На перетині Координатних зон та поясів утворюються сегменти, позначення яких складається з номера координатної зони та літери поясу. Позначений сегмент координатної зони прийнято називати Вказівною зоною (Grid Zone Designation).

Приклад вказівної зони


Отримання навичок роботи з топографічними картами НАТО та порядку знаходження прямокутних координат у системі UTM

Порядок читання вказівних зон: по-перше, зліва направо (з заходу на схід), потім знизу вверх (з півдня на північ).
Таким чином, спочатку іде позначення зони, потім поясу.
Військова система Цілевказівок (MGRS) бере за основу Систему UTM та передбачає розподіл вказівних зон на квадрати розміром 100х100 км. Кожному 100-кілометровому квадрату призначається індекс, який складається з двох великих латинських літер (літери O і I не використовуються). Через те, що індекс квадрату не є унікальним, а повторюється у різних Вказівних зонах то повне позначення 100-кілометрового квадрату складається з позначення Вказівної зони та індексу цього квадрата.

Наприклад позначення 15SXL розшифровується так:
15S – вказівна зона;
XL – індекс 100-кілометрового квадрата.

Приклад 100-км квадрата

Наступним кроком буде створення єдиної системи прямокутних координат на площі в 100 тис кв. метрів. Створюється шляхом проведення ліній, що перетинаються із західу на схід та з півдня на північ, починаючи з нижнього лівого кута та проводячи їх впродовж усього 100-км квадрата.

На крупномасштабних картах (1:100 000), які використовуються військовими безпосередньо у зоні бойових дій, лінії координатної сітки проводяться кожні 1000 метрів.

На карті середнього масштабу (1:250 000) лінії координатної сітки проводяться кожні 10 000 метрів.

На картах малого масштабу (масштаб 1:500 000 та менше) координатна сітка відображається за допомогою товстих синіх поміток впродовж межі в кожному квадраті в 100 тис. метрів.

Для читання координат існує головне правило: спочатку координата читається зліва направо (показник по осі Е), а потім знизу вверх (показник по осі N). Таким чином, координати точки «К», яка знаходиться у 100-кілометровому квадраті TJ та у вказівній зоні 3N, можна записати як 3NTJ6915758283.

Основне правило читання координат

Точність, з якою вказується місцеположення точки, залежить від порядку запису координат, а саме від кількості цифр після латинських літер. Наприклад, запис координат точки «К» у формі яка зображена на рисунку, вказує її положення з точністю до 1 м. У таблиці надаються приклади залежності точності цілевказань від порядку запису координат.

Точність цілевказань

№ з/п Координати Відстань від зах. сторони 100-км квадрата (E) Відстань від півд. сторони 100-км квадрата (N) Точність цілевказань
1 3NTJ65 6 – десятки кілометрів 5 - десятки кілометрів до 10 000м
2 3NTJ6958 69 – кілометри 58 - кілометри до 1 000м
3 3NTJ691582 691 – сотні метрів 582 – сотні метрів до 100м
4 3NTJ69155828 6915 – десятки метрів 5828 – десятки метрів до 10м
5 3NTJ6915758283 69157 – метри 58283 – метри до 1м

Ознайомлення з системою визначення UTM координат у JCATS

На рисунку наведений приклад відображення топографічної карти в системі імітаційного моделювання JCATS.

Приклад відображення топографічної карти в системі імітаційного моделювання JCATS


Порядок читання координат топографічної карти масштабу 1:1 000 000

Оперативно-навігаційна топографічна карта масштабу 1:1 000 000 призначена для загального географічного орієнтування,  вивчення умов великих географічних районівпід час планування операцій, попередніх розрахунків із забезпечення бойових дій військ, в авіації використовується як польотна карта.


Порядок читання координат топографічної карти масштабу 1:500 000

Тактико-пілотажна топографічна карта масштабу 1:500 000 використовується для вивчення та оцінки загального характеру місцевості під час планування операцій,  організації взаємодії та керування військами в перебігу операцій, а також використовується в авіації як тактико-пілотажна карта.


Порядок читання координат топографічної карти масштабу 1:250 000

Топографічна карта масштабу 1:250 000 використовується для вивчення та оцінки місцевості під час  планування операцій (бою), для організації взаємодії та керування військами, для вивчення дорожньої мережі та проведення розрахунків під час організації пересування військ, для орієнтування на марші.


Порядок читання координат топографічної карти масштабу 1:100 000

Топографічна карта масштабу 1:100 000 використовується для організації і планування бою, управління військами,  вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на місцевості, визначення умов огляду, маскування і укриття; визначення прямокутних і географічних координат точок місцевості та їх висоти над рівнем моря, проведення вимірів розрахунків, отримання якісних, кількісних характеристик важливих об'єктів місцевості.

 


Порядок читання координат топографічної карти масштабу 1:50 000

Топографічна карта масштабу 1:50 000 використовується для організації і плануванні бою, управління військами, для вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на місцевості, розміщення і маскування вогневих засобів і бойової техніки, визначення умов огляду, маскування і укриття; визначення прямокутних і географічних координат точок місцевості та їхні висоти над рівнем моря, проведення вимірів розрахунків, отримання якісних, кількісних характеристик важливих об’єктів місцевості.

 


Надрукувати   E-mail