Сутність і задачі імітаційного моделювання

Сьогодні існує дуже велика різниця в розумінні моделювання з боку військових фахівців ЗС України і, наприклад, ЗС США. Справа в тому, що фахівці ЗС України вважають пріоритетним розвиток систем моделювання, які надають інформацію щодо оптимальності або ефективності прийнятого командиром рішення. 

Американські фахівці, поряд із системами такого типу, вважають доцільним розвиток іншого типу систем, які спрямовані на максимальне відтворення реальної обстановки за допомогою комп'ютера.

Оскільки в подальшому мова піде про використання ресурсів імітаційного моделювання, що побудовані за стандартами, які прийняті в розвинутих країнах світу, розглядатися будуть в основному вони.

Наведемо деякі важливі визначення.

Модель – фізичне, математичне або інше відображення системи, одиниці, феномену або процесу.

Порівняно з цим у нашій військовій науці прийняте таке визначення: модель – це спрощений аналог системи, об’єкта, процесу, який зберігає їх основні властивості, суттєві для дослідження.


Класифікація моделей за стандартами армій розвинутих країн світу


Загальна класифікація моделей, що прийнята в ЗС України


Фізична модель – це модель, фізичні параметри якої відповідають оригіналу.
Приклади: справжній літак; його пластикова модель; командно-штабні навчання із залученням військ тощо.

Математична модель – це модель, яка відображаєься за допомогою математичних символів та залежностей.

Модель процесу – модель, що відображає динамічні зміни в системі.
Для порівняння нагадаємо класифікацію моделей, що прийнята у ЗС України. Як ви бачите є певна різниця у класифікації та уявленні місця і ролі моделювання в процесах державного воєнного управління, а також у їх сутності.


Р І З Н И Ц Я
У системі державного воєнного управління моделювання є інструментом обґрунтування рішень керівників на всіх рівнях системи.
В арміях розвинутих країн світу моделювання (зокрема імітаційне) є інструментом імітації дій об’єктів управління і використовується для навчання керівників прийняттю рішень в різних ситуаціях в динаміці дій.


С П І Л Ь Н Е
Використання одного і того ж способу розіграшу (моделювання) подій на елементарному рівні – за допомогою формувача випадкових чисел (подій).


Надрукувати   E-mail