Сутність і задачі імітаційного моделювання

Американські фахівці, поряд із системами такого типу, вважають доцільним розвиток іншого типу систем, які спрямовані на максимальне відтворення реальної обстановки за допомогою комп'ютера.

Оскільки в подальшому мова піде про використання ресурсів імітаційного моделювання, що побудовані за стандартами, які прийняті в розвинутих країнах світу, розглядатися будуть в основному вони.

Наведемо деякі важливі визначення.

Модель – фізичне, математичне або інше відображення системи, одиниці, феномену або процесу.

Порівняно з цим у нашій військовій науці прийняте таке визначення: модель – це спрощений аналог системи, об’єкта, процесу, який зберігає їх основні властивості, суттєві для дослідження.


Класифікація моделей за стандартами армій розвинутих країн світу


Загальна класифікація моделей, що прийнята в ЗС України


Фізична модель – це модель, фізичні параметри якої відповідають оригіналу.
Приклади: справжній літак; його пластикова модель; командно-штабні навчання із залученням військ тощо.

Математична модель – це модель, яка відображаєься за допомогою математичних символів та залежностей.

Модель процесу – модель, що відображає динамічні зміни в системі.
Для порівняння нагадаємо класифікацію моделей, що прийнята у ЗС України. Як ви бачите є певна різниця у класифікації та уявленні місця і ролі моделювання в процесах державного воєнного управління, а також у їх сутності.


Р І З Н И Ц Я
У системі державного воєнного управління моделювання є інструментом обґрунтування рішень керівників на всіх рівнях системи.
В арміях розвинутих країн світу моделювання (зокрема імітаційне) є інструментом імітації дій об’єктів управління і використовується для навчання керівників прийняттю рішень в різних ситуаціях в динаміці дій.


С П І Л Ь Н Е
Використання одного і того ж способу розіграшу (моделювання) подій на елементарному рівні – за допомогою формувача випадкових чисел (подій).