Спільні українсько-американські командно-штабні навчання за допомогою комп’ютерів “Стрімкий тризуб” ("Rapid Trident")

Всі навчання (їх командно-штабна фаза) проводилися з 2005 по 2008 рр. на базі Центру імітаційного моделювання Національної академії оборони України.

З 2008 року навчання (командно-штабна і польова фаза) проводяться на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (с. Старичі, Львівської області).

Тема навчання: участь у міжнародній миротворчій операції зі встановлення миру.

Мета: проведення навчання з використанням сучасних технологій, поліпшення сумісності між штабами та підрозділами країн-учасниць навчання, практичне використання досвіду, отриманого в миротворчих операціях та попередніх навчаннях, підвищення рівня взаєморозуміння та співробітництва між військовослужбовцями різних країн.

Тип навчання: командно-штабне навчання з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій.

Структура навчання: українські й американські співкерівники навчання та штаб керівництва є вищим штабом (штабом багатонаціональної дивізії) для штабів двох бригад: українсько-американської та багатонаціональної, які складаються із 3-х механізованих батальйонів та умовних підрозділів, які проводять визначені в наказах дії під час проведення миротворчої операції та дії з їх підримки.

В ході навчання створювалися такі групи:

  • керівництва;
  • вищого штабу;
  • спотерігачів-контролерів (посередників) для підведення підсумків навчання (аналізу проведенних дій) і комп’ютерного моделювання.

Навчальні завдання, які ставилися перед учасниками навчань:

  • відпрацювання досвіду попередніх американо-українських навчань шляхом створення для командирів і штабів умов, які наближені до реальних, при практичному відпрацюванні ними питань з організації, управління та забезпечення операції з підтримки миру, що проводиться коаліційними силами;
  • відпрацювання загального розуміння порядку штабного планування в коаліційних силах;
  • опрацювання та розвиток методів та процедур, які використовуються під час організації та веденні операцій зі встановлення миру, користуючись при цьому загальними формами звітів, наказів і доповідей;
  • підготувка командирів та штабів до проведення багатонаціональних операцій зі встановлення миру;
  • розвиток взаєморозуміння та співробітництво між збройними силами Сполучених Штатів Америки, України та інших держав-учасниць навчань;
  • удосконалення методики використання імітаційного моделювання під час проведення навчань за програмою “Партнерство заради миру”

На навчанні відпрацьовувалися питання миротворчої тематики: підготовка та ведення операції зі встановлення миру багатонаціональною бригадою у складі коаліційних сил в районі відповідальності.

У навчаннях брали участь представники більш ніж з 17 країн світу.


Надрукувати   E-mail