Система імітаційного моделювання Spectrum

Spectrum імітує управління військами та ведення операцій.
Побудована за стохастичним принципом оцінки результатів. Є інтерактивною. Підтримує участь багатосторонніх сил. Враховує психофізіологічні фактори. Підтримує високу та низьку роздільну здатність.

Структурно організована як комплект програмних модулів.

Відзначається адаптивністю, універсальністю, варіативністю, гнучкістю.

Працює на основі 4-х баз даних.

Головна мета програми - моделювання політичного, економічного та соціально-культурного середовища, а також операцій у цьому середовищі військових частин, організацій та груп.

Програма підтримує військові операції у невоєнний час та всі ешелони. Врахування політичної волі та психологічної рішучості. Проведення командно-штабних навчань. Навчання та відпрацювання завдань. Бойова підготовка, індивідуальна та у складі частин.

Параметри програми такі: сумісність з ПК ІВМ РС; операційна система Microsoft Windows; мережа Windows NT або 2000; МарIпfо (поставляється окремо).

Програма моделює таке: збройні конфлікти із заданими втратами у поєднанні з багатоваріантними соціологічними моделями; оперативно-тактичні функції командування та управління, бойові частини та організації, бойове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, політичну ситуацію, економічний стан, соціально-культурне середовище.

Характеристики програми:

  • реалістичність, універсальність, сумісність;
  • моделювання на рівні бойових одиниць;
  • моделювання на основі 4-х баз даних  (моделі регіонального аналізу, генератора ситуативних подій, даних про місцевість, структури збройних сил);
  • випадаючи меню;
  • добре розроблена супровідна документація.

Переваги програми Spectrum.

Низька вартість. Низькі накладні витрати. Мінімальний рівень підготовки користувачів. Структурний розвиток сценарію. Прості технічні вимоги. Сумісність з ПК ІВМ РС. Комплект навчальних матеріалів. Участь 10 сторін.

Обмеження програми Spectrum.

Моделювання залежить від даних експертів. Площина місцевості 220 на 220 км. Кількість графічних елементів: 1100 — 1200. 48 автоматизованих робочих місць: у більшості випадків задіяно 10—14 автоматизованих робочих місць. Завантаженість оператора. Відсутність автоматизованих функцій. Обмежені ресурси моделювання бойових дій на морі. Обмежена функціональність моделювання бойових дій у повітрі. Екстенсивний характер баз даних.


Надрукувати   E-mail